Referencje

Wykaz ważniejszych inwestycji realizowanych
w ostatnich latach:

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew — Białystok” – wykonanie robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa; sanitarna; sieci wodociągowe, melioracje, odwodnienie podtorza) dla odc. G

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Główny Wykonawca: E75 CB s.c.
termin realizacji – w toku
Wartość robót brutto – 44 802 404,39 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 100 – 800 mm – długość ok. 5 704 m
 • kanalizacji deszczowej metodą przeciskiem o średnicy DN
  800 mm – długość 273 m
 • sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 90 – 225 mm – długość ok. 1 713 m
 • demontaż istniejącej sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 25-200 mm – długość ok. 3 743 m
 • drenażu w zakresie średnic DN 150 – 700 mm – długość
  ok. 28 525 m

Budowa magistrali wodociągowej w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, przejście tunelem Gen. Augusta Emila Fieldorfa „NILA”, w ul. Popiełuszki do wysokości skrzyżowania z ul. Upalnej i z ul. Słonecznikową w Białymstoku”

Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
termin realizacji – 08.11.2021 – 11.01.2023 r
Wartość robót brutto – 5 060 603,93
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • magistrali wodociągowej o średnicy DN 600 mm – długość 1 283,98 m
 • odwodnienie magistrali wodociągowej o średnicy DN 250 mm – długość 46,14 m
 • montaż komór wodociągowych K1, K2, K3, K4 o wymiarach 4600 mm x 2500 mm wraz z wyposażeniem

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe – wykonanie kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 8+700 według projektu wykonawczego

Inwestor: GDDKiA Oddział w Olsztynie
Główny Wykonawca: PORR S.A. oraz Unibep S.A.
termin realizacji – 01.07.2020 – 31.12.2022 r
Wartość robót brutto – 8 843 777,56zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 150 – 800 mm – długość ok. 5 509 m
 • kanalizacji deszczowej z rur PE w zakresie średnic DN
  90 – 225 mm – długość 1 700 m
 • przykanalików kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN
  160 – 200 mm – długość 3 862 m
 • urządzeń podczyszczających (osadniki, separatory) – 14 kpl
 • pompowni ścieków – 11 kpl

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie” – kompleksowe wykonanie robót sanitarnych: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Główny Wykonawca: Unibep S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o.
termin realizacji – 14.12.2020 – 10.08.2022
Wartość robót brutto – 16 071 302,11 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 200 – 900 mm – długość 6 023,54 m
 • demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej – długość
  3 502,60 m
 • kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160 – 600 mm – długość 3 880,24 m
 • demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej – długość 2 242,50 m

Kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych na terenie ZUOK w Białymstoku oraz wykonanie instalacji podposadzkowych w budynkach nr 13 (Budynek Administracyjno -Socjalny) i nr 14 (Budynek waloryzacji Żużla)

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
Główny Wykonawca: Budimex S.A.
termin realizacji – 11.08.2014 – 30.11.2015 r
Wartość robót brutto – 3 797 080,96 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 160 – 500 mm – długość ok. 1 406 m
 • kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160 – 200 mm – długość ok. 170 m
 • sieci wodociągowej i p.poż. w zakresie średnic DN 32 – 280 mm – długość ok. 842 m
 • instalacji podposadzkowej w zakresie średnic DN 63 – 250 mm – długość 197 m

 

Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – dr kraj. nr 8 – droga woj. nr 676 – ul. al. Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunik. miasta Białegostoku od strony Warszawy

Inwestor: Miasto Białystok
Główny Wykonawca: Unibep S.A.
termin realizacji – 06.03.2019 – 30.11.2020 r
Wartość robót brutto – 25 190 683,46 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 200 – 800 mm – długość ok. 13 682 m
 • montaż separatorów substancji ropopochodnych, zbiornika podziemnego wraz ze stanowiskiem
  czerpania wody p.poż.,
 • demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej – długość
  ok. 1 527,0 m
 • sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 100 – 250 mm – długość ok. 2 400 m
 • demontaż istniejącej sieci wodociągowej DN 32 – 225 mm – długość ok. 1 410 m
 • drenażu rurą drenarską Ø 100 – długość 4 223 m
 • otwartych zbiorników retencyjnych – 4 szt.

Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al.. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: „Przebudowa DK8 na odcinku granicy miasta Białystok do węzła porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al.. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8)

Inwestor: Miasto Białystok
Główny Wykonawca: Unibep S.A.
termin realizacji – 07.08.2018 – 22.11.2019 r
Wartość robót brutto – 11 068 491,80 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 200 – 900 mm – długość ok. 4 280 m
 • kanalizacji deszczowej metodą mikrotunelingu zakresie średnic DN 300 – 00 mm – długość 343 m
 • demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej – długość ok. 859 m
 • kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160 – 400 mm – długość ok. 1 113 m
 • demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej – długość ok. 631 m
 • sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 100 – 400 mm – długość ok. 1 544 m
 • demontaż istniejącej sieci wodociągowej DN 150 mm –
  długość 619

Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta wraz z infrastrukturą drogową

Inwestor: Miasto Białystok
Główny Wykonawca: PEUiM Sp. z o.o.
termin realizacji – 04.10.2018 – 30.10.2020 r
Wartość robót brutto – 9 462 298,09 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 160 – 600 mm – długość ok. 2 032 m
 • drenażu rurą drenarską Ø 160 – długość 496 m
 • kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160 – 300 mm – długość ok. 814 m
 • sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 32 – 300 mm – długość ok. 782 m

Budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II i III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Inwestor: Miasto Białystok
Główny Wykonawca: Budimex S.A.
termin realizacji – 16.06.2017 – 31.07.2019
Wartość robót brutto – 21 532 736,27 zł
Zakres umowy obejmował wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN 200 – 1600 mm – długość ok. 4 460 m
 • kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 80 – 1000 mm – długość ok. 1 905 m
 • kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu zakresie średnic DN 300-1000 mm – długość 1 200 m
 • magistrali wodociągowej w zakresie średnic DN 300 – 600 mm – długość 2 437 m
 • sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 110 – 600 mm – długość ok. 8 677 m
 • sieci wodociągowej metodą mikrotunelingu zakresie średnic DN 600 mm – długość 174 m
 • montaż komór wodociągowych wraz z wyposażeniem
  i pompowni sieciowej

Nasze referencje

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wykonawstwo dużych inwestycji dla koncernów międzynarodowych i Inwestorów Publicznych. Inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich.

15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

© 2022 BUDAMEX. Wszelkie prawa zastrzeżone