Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy:

Firma: Bank Millennium S.A.

KRS 0000010186,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Siedziba Banku Millennium S.A.:
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. (dalej: Biuro Maklerskie) jest wyodrębnioną jednostką Banku Millennium S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Dane telekomunikacyjne Biura Maklerskiego:
fax (22) 898 32 02, tel. (22) 598 26 00 01,

e-mail Biura Maklerskiego: bm.kancelaria@bankmillennium.pl

 

2. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jest członkiem Izby Domów Maklerskich, a jego działalność podlega zasadom Kodeksu Dobrych Praktyk Domów Maklerskich.

 

Informacje dla spółek i akcjonariuszy, dla których Millennium Dom Maklerski S.A. prowadzi na zlecenie spółki rejestr akcjonariuszy tej spółki:

https://millenniumbm.pl/rejestr-akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy:

https://www.millenniumdm.eu/documents/20143/0/Regulamin+prowadzenia+rejestru+akcjonariuszy_01.07.2020.pdf/e7a35ba5-7d95-7438-bb54-67684b540753

Informacje dla akcjonariuszy o spółce komandytowo – akcyjnej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wykonawstwo dużych inwestycji dla koncernów międzynarodowych i Inwestorów Publicznych. Inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich.

15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

© 2022 BUDAMEX. Wszelkie prawa zastrzeżone