Ważniejsze projekty dotychczas zrealizowane

   

Firma Budamex

 
 
Wykonanie ujęcia wody dla potrzeb deszczowni w m. Snopki. Zakres robót obejmował następujące części zadania: wykonanie komory poboru wody z jeziora Brzozolasek, wykonanie sieci odprowadzającej wodę z rur DN 600 mm o dł. 22m, wykonanie zbiornika przepompowni fi 2500 mm, wykonanie przepustnicy fi 600mm, posadowienie 30 szt. studni na terenie Szkółki Leśnej Snopki Nadleśnictwa Pisz
Wykonanie na osiedlu Kajki I w Ełku kanalizacji sanitarnej ? kanał z rur PVC fi 200 dł. 719 mb, studnie w systemie Wagin ? Tegra, kanalizacji deszczowej ? kanał z rur fi 300, 400, 500, 800, 1000, o dł. 938 mb, separator Ecol Unison 160/1600 wraz z osadnikiem wirowym Unison V2B1 nad jeziorem Ełk
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200 dł. 2781,5 mb, fi 160 dł. 2305 mb, kanałów tłocznych z rur PE fi 110 dł. 213 mb, fi 63 dł. 28,5 mb wraz z 2 przepompowniami typu Wilo i zasilaniem elektrycznym oraz odbudową dróg nawierzchni asfaltowej na powierzchni 2642 m2 w ul. Zielonej, Polnej, 33 Pułku, Północnej, Ogrodowej, Stawiskowskiej, Wesołej i Nowoprojektowanej w m. Piątnica
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 315 dł. 278, 5 mb, fi 200 dł. 234, 5 mb, fi 160 dł. 507, 5 mb wraz ze studniami fi 1000 mm, fi 400 mm oraz przebudowa wodociągu z rur azbestocementowych i stalowych na rury PE fi 110 dł. 889 mb, fi 63 dł. 12 mb, fi 32 dł. 827 mb w ul. Antoniewicza, Gorkiego, Zoli w Białymstoku
Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi 200, 250 o dł. ok. 1749 mb, kanał z rur PCV fi 160 o dł. ok. 440 mb, kanał tłoczny z rur PE fi 225 o dł. 441 mb, fi 180 ? dł. 370 mb wraz z 2 przepompowniami firmy Purator i wykonaniem nawierzchni asfaltowej na powierzchni ok. 700m2 w m. Horodniany gm. Juchnowiec Kościelny
Kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 315 mm dł. 1312 mb, ze studniami fi 1000 - 400 i wykonaniem przecisku fi 508 dł. 12 mb oraz kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 500 dł. 532 mb, fi 400 dł. 540 mb wraz ze studniami fi 1200 i przeciskiem fi 813 - dł. 10 mb w m. Sokółka
Kanał deszczowy z rur PVC fi 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600 dł. 678mb, sieć wodociągowa wraz z orurowaniem technologicznym fontanny z rur PE fi 25, 32, 40, 63, 90, 110, 160 o dł. ok. 270 mb i urządzeniami technologicznymi fontanny oraz 2 separatory wód deszczowych firmy TECHNAU i przepompownia oraz drenaż w oplocie z włókna kokosowego z rur PCV fi 100, 160 dł. ok. 569 mb na placu przed Teatrem ...
Wykonanie modernizacji drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Łomża na odcinku od km 37 + 960 do km 38+ 158,6. W ramach w/w zadania wykonano: kanalizację deszczową ? kanał z rur Wipro fi 800 mm dł 500 mb, drenaż odwadniający ? 1000 mb, separator IHDC 125 CS 0,9/BW firmy Separator Sernice, nawierzchnię z asfaltobetonu ok. 1750 m2 i 340 mb krawężników
Wykonano kanalizację sanitarnej z rur PCV fi 160, 200, dł. Ok. 6982 mb, kanał tłoczny PE fi 90, fi 110 o dł. Ok. 2890 mb., wraz ze studniami Wagin fi 425 PE i przepompownią oraz studniami fi 800, fi 400, fi 315 PE w ilości 260 szt. w m. Olmonty i Wólka Gm. Juchnowiec Kościelny
Wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej fi 80, fi 110, fi 160, fi 200, fi 250, fi 315, fi 400 ? 1120 mb, izolacja z foli ? ok. 1527 m2, wykonanie izolacji z w systemie Rewers przy użyciu preparatu Aida Sulfatexschlamme na pow. Ok. 680 m2, ułożenie betonu B20 w ścianach ok. 597 m3, przebudowa wodociągu fi 80 16 mb, miejscowa przebudowa kanalizacji sanitarnej fi 200
Idź do strony... 1 2 3 4 5 6
   
 

Biuro:
15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

e-mail: budamex@poczta.fm

Baza Magazynowo - Sprzętowa
ul. Techniczna 3

15-620 Białystok

tel. 506 405 765

 

 
           

Copyright © 2010 budamex.bialystok.pl     Wykonanie: UnionArt.pl