Ważniejsze projekty dotychczas zrealizowane

   

Firma Budamex

 
 
Wykonanie wodociągu z rur PE fi 160 mm dł. 487 mb, fi 110 mm dł. 113 mb, wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE fi 32 mm dł. 890 mb, wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PP fi 315 dł. 441 mb, fi 200 mm dł. 219 mb, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 mm dł. 22,5 mb, fi 160 mm dł. 377 mb; wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP fi 900 mm dł. 142 mb, fi 600 mm dł. 298...
Wykonanie wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego fi 600 mm dł. 603 mb; przebudowa wodociągu istniejącego z rur żeliwnych i rur azbestocementowych na rury z żeliwa sferoidalnego fi 300 dł. 889,36 mb, fi 200 mm dł. 39,64 mb, wykonanie wodociągu z rur PE fi 160 mm dł. 113,85 mb, fi 110 mm dł. 83,61 mb, fi 90 mm dł. 20,26 mb, fi 50 mm dł. 7,73 mb, fi 32 mm dł. 57,5 mb; wykonanie kanalizacji deszczowej...
Wykonanie kanalizacji ściekowej we wsiach Długołęka, Ruda, Zygmunty, Góra i Zastocze. Zakres rzeczowy obejmował: kanały grawitacyjne z rur dwuściennych PP fi 200 wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych i PVC ? 9978,5 mb, przyłącza kanalizacyjne rur dwuściennych PP fi 160mm ? 3770 mb, studzienki rewizyjne - 242 szt., rurociągi ciśnieniowe z rur PE fi 125 mm ? 15 269 mb, przepompownie ście...
Wykonanie przebudowy kanału sanitarnego wraz z przyłączami oraz przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w ulicach Sobolewskiej, Całej i Podłużnej w Białymstoku. Zakres robót obejmował następujące zadania: kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 160 ? fi 250 o łącznej długości 980 mb, sieć wodociągową z rur fi 110 wraz z przyłączami o łącznej długości 1651 mb
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niewodnickiej i Mazowieckiej w Księżynie. Zakres robót obejmował: kanalizację deszczową z rur fi 500 - fi 200 o łącznej długości 1604 mb, wraz z separatorem lamelowo - koalescencyjnym typu BS - 040/400 l/s i osadnikiem typu OS-BS5M3
Przebudowa istniejącego wodociągu z rur stalowych i żeliwnych na wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego fi 600 mm dł. 76 mb (skrzyżowanie ulic Wrocławskiej, Popiełuszki, Sikorskiego) fi 300 mm dł. 176,5 mb; przebudowa wodociągu z rur żeliwnych na wodociąg z rur PE fi 110 mm dł. 37 mb, wykonanie przebudowy węzłów wodociągowych fi 150 ? 600mm - 22 szt. w ul. Wrocławskiej. Zielonogórskiej i Słonecznik...
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 mm dł. 8523,03 mb, wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE fi 110 mm dł. 1776,71 mb, wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE fi 80 mm o dł. 842,02 mb, wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 mm dł. 2041,5/265 m/szt., wykonanie wodociągu z rur PE fi 110 mm dł. 393,33 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE fi 32 mm dł. 116,3/4 m/szt., montaż przep...
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 mm dł. 1004 mb, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm dł. 762,5 mb/39 szt., wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE fi 110 mm dł. 749 mb, wykonanie przepompowni typu Bartosz wraz z zasilaniem elektrycznym 1 szt. we wsiach Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP fi 250, 280, 300, 400, 500, GRP fi 600, 800 o łącznej dl. 767,49 mb w ul. M.C. Skłodowskiej w B-stoku, wykonanie kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z rur PP fi 250, 280 dł. ok. 100 mb, w ul. M.C. Skłodowskiej w B-stoku, wykonanie kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z rur PP fi 560 dł. 67,50 mb, w ul. Legionowej w B-stoku, wykonanie kanalizacji...
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi 200, fi 300, fi 400, fi 500, fi 600, fi 800 o łącznej dł. 1247 mb w ul. Mickiewicza i Borsuczej w Białymstoku, wykonanie kanału deszczowego metodą bezwykopową przewiertem sterowanym rurami przeciskowymi typu GRP DN 600 dł. 300 mb. W ul. Mickiewicza w Białymstoku
Idź do strony... 1 2 3 4 5 6
   
 

Biuro:
15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

e-mail: budamex@poczta.fm

Baza Magazynowo - Sprzętowa
ul. Techniczna 3

15-620 Białystok

tel. 506 405 765

 

 
           

Copyright © 2010 budamex.bialystok.pl     Wykonanie: UnionArt.pl