Ważniejsze projekty dotychczas zrealizowane

   

Firma Budamex

 
 

Wartość projektu:

1.045.530,10

Czas realizacji:

14.08.2013r. - 22.11.2013r.

Zleceniodawca:

Wójt Gminy Rudka ul. Brańska 13, 17-123 Rudka

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty. Zakres prac obejmował wykonanie: 1. kan. sanitarnej z rur PVC fi 200mm dł. 890 mb. 2. kan. sanitarnej z rur PVC fi 160 mm dł. 500 mb. 3. przykanalików z rur PVC fi 110 mm dł. 245mb. 4. kanału tłocznego z rur PE fi 90mm dł. 2765mb. 5. kanału tłocznego z rur PE fi 75 mm dł. 106 mb. 6. montaż przepompowni ścieków wraz z rozruchem oraz ogrodzeniem - 5kpl.

   
 

Biuro:
15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

e-mail: budamex@poczta.fm

Baza Magazynowo - Sprzętowa
ul. Techniczna 3

15-620 Białystok

tel. 506 405 765

 

 
           

Copyright © 2010 budamex.bialystok.pl     Wykonanie: UnionArt.pl