Ważniejsze projekty dotychczas zrealizowane

   

Firma Budamex

 
 

Wartość projektu:

488.026,63

Czas realizacji:

24.08.2012r. - 31.05.2013r.

Zleceniodawca:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1; 15-404 Białystok

Budowa przewodu wodociągowego, magistrali wodociągowej, rurociągu kablowego do ułożenia światłowodów oraz budowę studzienek i komór kontrolnych na wodociągu i magistrali wodociągowej w ul. Ciołkowskiego w Białymstoku (w rejonie skrzyżowania z linią kolejową Nr 37 Białystok - Zubki Białostockie do ul. Plażowej). Zakres prac obejmował wykonanie: 1. magistrali wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN600 mm dł. 177m wraz z wykonaniem przecisków dł. 23m pod torami kolejowymi i montażem komory zasuw. 2. sieci wodociągowej z rur PE DN160mm dł. 89m wraz z wykonaniem przecisków dł. 23,5m pod torami kolejowymi i montażem komory zasuw 3. przyłączy wodociągowych z rur PE DN 63mm dł. 12,3 m

   
 

Biuro:
15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

e-mail: budamex@poczta.fm

Baza Magazynowo - Sprzętowa
ul. Techniczna 3

15-620 Białystok

tel. 506 405 765

 

 
           

Copyright © 2010 budamex.bialystok.pl     Wykonanie: UnionArt.pl