Ważniejsze projekty dotychczas zrealizowane

   

Firma Budamex

 
 

Wartość projektu:

710.125,67

Czas realizacji:

26.10.2011r. - 31.10.2012r.

Zleceniodawca:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1; 15-404 Białystok

Węzeł przyłączeniowy projektowanej magistrali wodociągowej fi 800 w przedłużeniu ul. Piastowskiej do systemu tłocznego znajdującego się na terenie SUW Pietrasze. Zakres prac obejmował: 1. wykonanie magistrali wodociągowej: - z rur z żeliwa sferoidalnego DN 800 mm dł. 9,27m - z rur z żeliwa sferoidalnego DN 600 mm dł. 70,18m - z rur z żeliwa sferoidalnego DN 350 mm dł. 73,08m 2. wykonanie sieci wodociągowej: - z rur PE DN 280 mm dł. 132,20 m - z rur PE DN 110 mm dł. 15,74 m 3. wykonanie komór przepustnic wraz z montażem przepustnic i elementów przepływomierza oraz z odwodnieniem z rur PVC fi 200 mm dł. 72,65 m: - komora przepustnicy regulacyjnej nr 1 DN 2500 na przewodzie DN600 wraz z komorą przepływomierza nr 1` na przewodzie DN600 - komora przepustnicy regulacyjnej nr 2 DN 2500 na przewodzie DN 800 wraz z komorą przepływomierza nr 2` na przewodzie DN800 -komora przepustnicy regulacyjnej nr 3 DN 2000 na przewodzie DN 280 wraz z komorą przepływomierza nr 3` na przewodzie DN280 -komora przepustnicy regulacyjnej nr 4 DN 2000 na przewodzie DN 350 wraz z komorą przepływomierza nr 4` na przewodzie DN350 4. wykonanie komory rozłącznej nr 6 DN 2500 na przewodzie DN 600 5. wykonanie komory nr 7 DN 2500 odwodnienia magistrali na przewodzie DN 600 6. wykonanie komory przepływomierza nr 5` na przewodzie DN 600 wraz z montażem elementów przepływomierza. 7. wymiana przepustnic w komorze regulacyjnej istniejącej.

   
 

Biuro:
15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

e-mail: budamex@poczta.fm

Baza Magazynowo - Sprzętowa
ul. Techniczna 3

15-620 Białystok

tel. 506 405 765

 

 
           

Copyright © 2010 budamex.bialystok.pl     Wykonanie: UnionArt.pl